Browsing Tag

iphone

Bí ẩn chữ cái “i” trong iphone của Apple

iPhone là smartphone cao cấp nhất của Apple đã trở thành một cuộc cách mạng công nghệ, gắn liền với chữ "i" truyền thống ở phía trước. Thế nhưng không phải Fan Táo nào cũng hiểu hết ý nghĩa và nguồn gốc của chữ cái "i" đặc biệt trong các…